Nieuws

2019 |2018 |2016 |2015 |2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Concert 2013 (29-11-2013):
In Ons Dorpsblad van december 2013 hebben we een ansichtkaart laten plaatsen gericht aan de Biervlietenaren als bedankje voor hun aanwezigheid op ons concert in de PKN kerk. Hierop stond de volgende tekst vermeld:
Op 9 november heeft de Harmonie u weer meegenomen op een muzikale reis rond de wereld. Deze avond lieten het jeugdorkest 'de Muziekfabriek' en de drumband Willem Beukelszoon ook weer hun kunsten horen.
Na deze eerste helft zijn we samen op pad gegaan en in een tiental landen gestopt. Het laatst land bracht de grootste verassing, de elfjarige Richard de Munk kwam met zijn doedelzak binnen gelopen. Een mooi Schots stuk later kreeg hij een staande ovatie.
We willen iedereen die heeft meegeholpen aan het concert bedanken. Ook willen we het publiek bedanken, zonder jullie zou er geen concert zijn. Hopelijk mogen we hullie volgend jaar wee verwelkomen in onze mooie concertzaal!

Beelden en geluid van het concert zijn hier terug te kijken en te beluisteren.

Wafelactie 2013 (13-10-2013):
We hebben zaterdag 12 oktober onze jaarlijkse wafelactie gehouden. Veel leden, ouders en enkele sympathisanten hebben ons die dag weer goed geholpen. De eerste vrijwilligers waren weer al vroeg begonnen om het beslag te maken, om 4 uur ’s morgens,  De eerste wafels werden om 5 uur gebakken. Om 9 uur gingen weer verschillende verkoopteams op pas.
We willen iedereen die geholpen heeft en/of die wafels gekocht heeft van harte bedanken.

Nieuwe instructeur Drumband (2-10-2013):
Jan Anthonisse is na ruim 4 jaar gestopt als instructeur van onze drumband. We willen hem ook langs deze weg, bedanken voor zijn inzet en enthousiasme voor onze vereniging.
Het was nog even spannend of een opvolg(st)er konden vinden. En gelukkig is dit gelukt. Wendy de Vos, woonachtig in Hoek, heeft het dirigeerstokje overgenomen. Ze speelt tegenwoordig nog bij de slagwerkgroep “De Vliegende Hollander” en bij een brassband. Wendy is jaren geleden leerling geweest van Jan. Ze heeft verder muziekgestudeerd aan een muziekacademie in België. De drumband repeteert nu elke woensdagavond van half 7 tot half 9 in het Dorpshuis. Ze zullen op ons najaar concert hun kunnen aan u laten horen.
Dit voorjaar hebben we een muziekproject verzorgd op “t Geuzennest”. Dit was een erg leuk en succesvol project. Dit heeft u hier al eerder kunnen lezen. Het is leuk om te vertellen dat zich 1 nieuwe leerling heeft aangemeld voor de fanfare.
U weet ondertussen wel, dat we nog steeds nieuwe leden kunnen gebruiken. De vereniging verzorgd de notenleer en de muzieklessen voor koperblazers en slagwerkers zelf. Er wordt les gegeven door Patrick Geerts en door Wendy de Vos. En een instrument kunt u in bruikleen krijgen. Dus al u zin heeft om een nieuwe uitdaging aan te gaan of om het musiceren weer op te pakken, neem contact op met 1 van de bestuursleden of loop eens binnen op een repetitieavond. De fanfare repeteert op de maandagavond van half 8 tot half 10 in het Dorpshuis.

Samenspel is kippenvel (14-3-2013):
Wat waren er in de maanden februari en maart rare geluiden te horen in Biervliet. En vooral op de donderdagmiddagen in de school “’t Geuzennest”. Maar ook kwamen er vreemde geluiden uit enkele huizen.

Gelukkig niets vreemds. Aan de leerlingen van de groepen 5 en 6 werd er muziekles gegeven door de dirigent, Patrick Geerts, van het jeugdorkest “De Muziekfabriek”. Meester Ruud en juf Marion stonden hun plaatsje voor de klas voor een uurtje af aan Patrick. Patrick kwam vertellen en uitleg geven over blaasmuziek. Hij had instrumenten meegenomen om over vele koper blaasinstrumenten iets te vertellen. Ook kwam er een muzikant van de fanfare langs om te vertellen en te spelen op de trombone. En met behulp van het digibord heeft Patrick nog uitleg gegeven over de rietinstrumenten zoals de saxofoon.

Natuurlijk is alleen luisteren niet leuk voor de leerlingen, daarom had onze vereniging gezorgd voor 23 instrumenten. Zo konden de leerlingen ook zelf proberen om eerst geluid te krijgen uit zo’n instrument. En na goed oefenen wordt een geluid een noot. En wie kan dan de langste noot blazen? Daar moet je natuurlijk goed voor oefenen, dus mochten de kinderen de instrumenten meenemen naar huis. En dat ze goed geoefend hadden, hebben we gehoord.

Het project werd op donderdag 14 maart afgesloten met een concertje voor de ouders en opa’s en oma’s. Ook enkele muzikanten van onze vereniging kwamen luisteren naar het resultaat.

De leerlingen speelden samen met het jeugdorkest “De Muziekfabriek” de eerste 8 maten van het stukje “Samenspel is kippenvel”. Want als je samenspeelt, krijg je kippenvel. Of je nu muzikant bent of luisteraar. 

Joris verteldenog iets over het slagwerk en de drumband. Samen met Evert speelden ze nog een marsje. Verder liet Luuk horen, dat hij naast blazen ook goed kan trommelen.

Als afsluiting speelde het jeugdorkest nog een nummer.

We kunnen, als vereniging, terugkijken op een geslaagd project. Ons doel was om de leerlingen bekend te maken met blaasmuziek en dat het leuk is om met leeftijdsgenootjes in een groep samen muziek te maken en plezier te hebben. We hopen dat we ze zo enthousiast hebben gemaakt voor muziek spelen, dat ze zich aanmelden voor ons jeugdorkest.

Het jeugdorkest “De Muziekfabriek” is een samenwerking tussen onze muziekvereniging en de muziekvereniging “St. Cecilia” uit Philippine. Het jeugdorkest bestaat nu 3 jaar en staat onder leiding van Patrick Geerts. Patrick is dirigent van enkele Zeeuwse muziekverenigingen. Verder geeft hij privé- en groepslessen voor AMV en koperblaasinstrumenten. (zie ook zijn website www.musicsande.nl).

Natuurlijk zijn ook de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s van harte welkom bij onze verenging.

We willen de school “’t Geuzennest” bedanken voor hun tijd en de mogelijkheid om de lessen te geven. De muziekverengingen “St. Cecilia” uit Philippine en “OBK” uit Hoofdplaat voor het uitlenen van muziekinstrumenten. Patrick Geerts voor zijn enthousiasme en inzet. De leden van het jeugdorkest “De Muziekfabriek” en drumband “Willem Beukelszoon” voor hun medewerking.

De ouders en opa’s en oma’s voor hun applaus tijdens het afsluitend concertje.  En natuurlijk de leerlingen van groep 5 en 6 voor hun enthousiasme en inzet.

We hopen dit project nog eens te mogen herhalen.
concert is de naam van Jeugdorkest Philippine-Biervliet bekend gemaakt. Vanaf heden treden zij op onder de naam 'de Muziekfabriek'. Tevens werd hun nieuwe outfit gepresenteerd.